Nghiên cứu thị trường

DCPA hỗ trợ khách hàng thực hiện khảo sát và nghiên cứu thị trường/ngành và cung cấp các báo cáo được lập theo sát yêu cầu của khách hàng để hỗ trợ khách hàng hoàn thiện ý tưởng và kế hoạch kinh doanh trước khi tiến hành đầu tư hoặc kinh doanh tại Việt Nam, điều chỉnh chiến lược kinh doanh/ngành hàng/sản phẩm và dịch vụ để giữ vững vị trí của mình trong thị trường hoặc để đáp ứng nhu cầu thị trường tốt hơn.

Các dịch vụ Nghiên cứu thị trường của DCPA tiêu biểu gồm có:

  • Nghiên cứu thị trường/ngành toàn diện/chuyên sâu
  • Nghiên cứu thị trường/ngành tổng quát/ sơ bộ
  • Cập nhật nhanh thị trường/ngành tập trung vào các diễn biến quan trọng gần đây
  • Nghiên cứu hành vi/xu hướng khách hàng/người tiêu dùng và cơ hội cho sản phẩm mới
  • Đánh giá cơ hội thâm nhập thị trường/ tăng trưởng
  • Nhận dạng các cơ hội đầu tư (ngành/trị trường, phân khúc, dòng sản phẩm)
  • Nghiên cứu hệ thống phân phối
  • Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh